Link til forsiden.
 - 

Kalender

Her finder du oplysninger om kurser, konferencer, m.v. Tip os venligst om arrangementer.

Site > Uddannelse > Grunduddannelser

Grunduddannelser

Et af målene med uddannelsesplanen har været at gennemføre et forsøgs- og udviklingsarbejde med henblik på implementering af undervisning i selvmordsforebyggelse på grunduddannelserne.

Forsøgsprojekter

I perioden 2002-2004 er gennemført i alt 15 projekter på:

  • social- og sundhedsuddannelser
  • sygeplejerskeuddannelsen
  • pædagoguddannelsen
  • læreruddannelsen
  • socialrådgiveruddannelsen
  • sognemedhjælperuddannelsen

Idékatalog

Forsøgsprojekternes erfaringer er beskrevet i "Idékatalog - inspiration til undervisning i selvmordsforebyggelse på grunduddannelserne". Nedenfor findes en oversigt over de oprindelige afrapporteringer.
Se kapiteloversigt
Download idékatalog
Bestil det gratis idékatalog

Seminar

I maj 2004 holdt Center for Selvmordsforskning - i samarbejde med de 15 projekter og Dacapo Teatret - et seminar for undervisere på grunduddannelserne.

Afdækning

I efteråret 2004/foråret 2005 gennemfører Center for Selvmordsforskning en spørgeskemaundersøgelse (se skema nedenfor) med henblik på at belyse omfanget af undervisning i selvmordsforebyggelse. Resultaterne offentliggøres her på siden.

Denne tekst blev senest opdateret den 12/09/2005

Afrapporteringer

Ved at klikke på de enkelte uddannelsesinstitutioner fremkommer institutionens oprindelige afrapportering, som siden er blevet redigeret og samlet i ovennævnte Idékatalog.

Social- og sundhedsuddannelser

Sygeplejerskeuddannelsen

Pædagoguddannelsen

Læreruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen

Sognemedhjælperuddannelsen

Denne tekst blev senest opdateret den 20/05/2005
Krisehjælp

Åbningstider

Man-tor 9.00-15.00
Fredag 9.00-12.00
Denne tekst blev senest opdateret den 20/12/2004

Adresse

Center for Selvmordsforskning - Bangs Boder 28-30, st.th - DK-5000 Odense
Telefon +45 6613 8811 - E-mail
Denne tekst blev senest opdateret den 20/12/2004