Link til forsiden.
 - 

Kalender

Her finder du oplysninger om kurser, konferencer, m.v. Tip os venligst om arrangementer.

Site > Uddannelse > Efteruddannelser

Efteruddannelser

I forbindelse med Uddannelsesplanen (2001-2004) er der udviklet og afprøvet efteruddannelseskurser for:

  • folkeskolelærere
  • psykologer

I højre spalte findes pdf-filer med kursusprogrammerne.

Når livet er for svært

er et 6-timers handlingsorienteret kursus for lærere og andre undervisere. Kurset er udarbejdet i forlængelse af forskningsprojektet Livsstil og trivsel i Fyns Amt, 2001-2002 og udbydes i 2005/2006 af omkring halvdelen af landets amtscentre.

Formålet med kurset er

  • at formidle relevant viden til folkeskolelærere og andre undervisere om bl.a. tegn på alvorlig mistrivsel hos store børn og unge
  • at styrke undervisernes kompetence i forhold til at gennemføre en afdækkende samtale med en elev om dennes livssituation og vanskeligheder, herunder om evt. selvbeskadigende adfærd
  • at bibringe underviserne viden om relevante handlemåder ved viden om mistrivsel

At arbejde med suicidaltruede, pårørende og efterladte

er et 12-timers meritgivende kursus for psykologer.

Formålet med kurset er

  • at formidle specifik og relevant viden om selvmordsproblematikken
  • at arbejde med at bevidstgøre egne holdninger
  • at reflektere over det måske særligt belastende ved at arbejde med "døden inde på livet"
  • at træne i den afdækkende/vurderende samtale når/hvis der er en selvmordsproblematik

Inspiration fra Norge

Herudover har centret afprøvet og evalueret det norske kursus "Førstehjelp ved selvmordsfare".

Tidligere afholdt undervisning

I perioden 1999-2000 blev afholdt i alt 22 pilotprojekter - i form af kurser til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord. Kurserne blev gennemført med støtte fra Undervisningsministeriet.

Denne tekst blev senest opdateret den 15/11/2012
Krisehjælp

Åbningstider

Man-tor 9.00-15.00
Fredag 9.00-12.00
Denne tekst blev senest opdateret den 20/12/2004

Adresse

Center for Selvmordsforskning - Bangs Boder 28-30, st.th - DK-5000 Odense
Telefon +45 6613 8811 - E-mail
Denne tekst blev senest opdateret den 20/12/2004