Link til forsiden.
 - 

Kalender

Her finder du oplysninger om kurser, konferencer, m.v. Tip os venligst om arrangementer.

Site > Uddannelse

Uddannelse

Et af centrets formål er at bidrage til undervisning og uddannelse af de personalegrupper, der til daglig arbejder blandt de grupper, hvor risikoen for selvmord er høj.

I Forslag til handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord (Sundhedsstyrelsen, 1998) anbefales en systematisk udbygning af uddannelse og opkvalificering af alle relevante faggrupper.

Center for Selvmordsforskning har i efteråret 2001 i samarbejde med Referencegruppen til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord igangsat en tværfaglig og tværinstitutionel videreudvikling af undervisningsforløb og -moduler.

Initiativerne er beskrevet i Uddannelsesplan, juni 2001 (se venligst pdf-fil i højre spalte) og omfatter:

Statusrapporter

For hvert af projektårene 2002, 2003 og 2004 er udarbejdet statusrapporter over arbejdet med uddannelsesplanen. De findes ligeledes i højre spalte.

Uddannelsesplanen og uddannelseskonsulentstillingen er forlænget til udgangen af 2005.

Tidligere afholdt undervisning

I perioden 1999-2000 blev afholdt i alt 22 pilotprojekter - i form af kurser til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord. Kurserne blev gennemført med støtte fra Undervisningsministeriet.

Denne tekst blev senest opdateret den 04/10/2011
Krisehjælp

Åbningstider

Man-tor 9.00-15.00
Fredag 9.00-12.00
Denne tekst blev senest opdateret den 20/12/2004

Adresse

Center for Selvmordsforskning - Bangs Boder 28-30, st.th - DK-5000 Odense
Telefon +45 6613 8811 - E-mail
Denne tekst blev senest opdateret den 20/12/2004