Link til forsiden.
 - 

Kalender

Her finder du oplysninger om kurser, konferencer, m.v. Tip os venligst om arrangementer.

Site > Statistikbank > Om at læse statistik

Værd at vide

Hvor stort er problemet?

I Danmark dør hvert år ca. 60.000 personer. I 2001 blev der registreret 727 selvmord i Danmark. Det svarer til 1,3 % af samtlige dødsfald - eller gennemsnitligt 2 selvmord om dagen. I forhold til antallet af trafikdræbte, dør ca. 30 % flere på grund af selvmord.

På baggrund af Register for Selvmordsforsøg, der registrerer selvmordsforsøg på Fyn, antages der at være omkring 10.000 selvmordsforsøg årligt i Danmark. Forsøgene udføres af ca. 6.500 personer. Hertil kommer et ukendt antal mennesker med selvskadende handlinger eller alvorlige selvmordstanker.

For hvert selvmord eller selvmordsforsøg berøres 5 nære personer (familie, venner). Det betyder, at ca. 40.000 årligt berøres af selvmord eller selvmordsforsøg.

Selvmordshyppigheden i Danmark er halveret siden 1980. Dog ligger Danmark fortsat i den tunge ende blandt vesteuropæiske lande, kun overgået af Belgien, Schweiz, Østrig og Frankrig. I aldersgruppen 15-19-årige kvinder er der i perioden 1990-2001 sket en tredobling i selvmordsforsøgshyppigheden.

Vi véd, at hvert 5. dødsfald blandt unge (15-24-årige) skyldes selvmord, og at selvmord er den anden hyppigste dødsårsag blandt de 30-39-årige. Denne viden har vi fået ved at foretage forskellige statistiske beregninger. Det drejer sig først og fremmest om beregninger af rater.

Rater

Der er afgørende forskel på, om 700 selvmord sker i en samlet befolkning på 5 - eller 50 - millioner borgere. Selvmordsraten beregnes som antallet af selvmord pr. 100.000 indbyggere over 15 år. Når der i 2001 skete 725 selvmord blandt personer over 15 år, betyder det, at selvmordsraten for 2001 var 16,5 pr. 100.000. Når vi kender antallet af selvmord og befolkningens størrelse, kan vi sammenligne selvmordshyppigheden i forskellige lande eller over tid.

I statistikbanken kan du udvælge data om selvmord og selvmordsforsøg og få dem vist som tabeller. Her sker rateberegningen automatisk.

Køn og alder

Når vi vil beregne selvmordshyppigheder er det imidlertid også nødvendigt at tage hensyn til alder og køn. Vi véd, at flere mænd end kvinder begår selvmord, men skal vi have et nøjagtigt udtryk for selvmordshyppigheden blandt henholdsvis mænd og kvinder, må den beregnes som kønsspecifikke rater, d. v. s. at raterne for mænd beregnes ud fra antal selvmord begået af mænd i forhold til det totale antal mænd i befolkningen. Det samme gælder for kvinder.

Vi ved også, at selvmordsrisikoen er forskellig i forskellige aldersgrupper. Derfor beregnes aldersspecifikke rater ved at sætte antallet af selvmord begået af én aldersgruppe i forhold til det totale antal personer i denne aldersgruppe.

Hændelser eller personer

Selvmordsforsøgsraterne beregnes på samme måde, men her skal der yderligere tages højde for, at én person kan foretage flere selvmordsforsøg inden for samme år. Derfor skal man være opmærksom på, om dataene henviser til hændelser eller personer.

I statistikbanken kan du udvælge data om selvmord og selvmordsforsøg og få dem vist som tabeller. Her sker rateberegningen automatisk.

Denne tekst blev senest opdateret den 20/05/2005
Krisehjælp

Åbningstider

Man-tor 9.00-15.00
Fredag 9.00-12.00
Denne tekst blev senest opdateret den 20/12/2004

Adresse

Center for Selvmordsforskning - Bangs Boder 28-30, st.th - DK-5000 Odense
Telefon +45 6613 8811 - E-mail
Denne tekst blev senest opdateret den 20/12/2004