Link til forsiden.
 - 

Kalender

Her finder du oplysninger om kurser, konferencer, m.v. Tip os venligst om arrangementer.

Site > Statistikbank > Køb af data

Køb af data

Det er muligt at bestille udtræk fra Center for Selvmordsforsknings Register for Selvmordsforsøg.

På denne side finder du en ansøgningspdf, samt to dokumenter omkring formkrav til en projekt- og udtræksbeskrivelse. Yderligere kan der også downloades en variabel- og tabelbeskrivelse til registret.

For at bestille et udtræk skal følgende sendes til centret:

Send alle dokumenter elektronisk til og mærk mailen "Ansøgning om dataudtræk".

Prisen for et udtræk er 10.000,- kr. inkl. moms. Prisen afspejler de omkostninger, der er forbundet med at anskaffe og udlevere data til og fra registret.

Vi tilstræber en maksimal behandlingstid på ca. 14 dage. Udtrækket sendes på en cd med anbefalet post.

Der gøres opmærksom på, at oplysninger, der videregives til brug i statistisk eller forskningsmæssigt øjemed, ikke yderligere må videregives. Overtrædelse heraf er strafbart.

Har du spørgsmål til bestilling af udtræk, kan du kontakte centret på eller på tlf. 66 13 88 11.

Man kan købe beregninger som ikke fremgår af hjemmesidens statistikbank. Timesatsen herfor er kr. 1.292,- ekskl. moms.

Denne tekst blev senest opdateret den 23/09/2013
Krisehjælp

Åbningstider

Man-tor 9.00-15.00
Fredag 9.00-12.00
Denne tekst blev senest opdateret den 20/12/2004

Adresse

Center for Selvmordsforskning - Bangs Boder 28-30, st.th - DK-5000 Odense
Telefon +45 6613 8811 - E-mail
Denne tekst blev senest opdateret den 20/12/2004