Link til forsiden.
 - 

Kalender

Her finder du oplysninger om kurser, konferencer, m.v. Tip os venligst om arrangementer.

Site > Statistikbank > Eksempler

Vejledning

Mus og Ctrl-tast

Der navigeres rundt i statistikbanken ved hjælp af musen og Ctrl-tasten, hvorved det er muligt at foretage diverse udtræk. Disse sammensættes ved at foretage en markering af de ønskede faktorer, hvorefter der trykkes på den blå knap "Vis" (nederst).

Obligatoriske felter

For at fortælle statistikbanken, om den skal bearbejde data omhandlende selvmord eller selvmordsforsøg, skal det obligatoriske felt "type" markeres med enten "selvmord" eller "selvmordsforsøg". Feltet "år" er ligeledes obligatorisk. De øvrige felter (køn, aldersgrupper, amter, metoder) er valgfrie og anvendes til at markere de faktorer, der ønskes analyseret.
Bemærk dog, at maksimalt 4 af faktorerne kan kombineres, hvoraf type og år er obligatoriske felter. Markeres for mange felter gives beskeden "For mange kombinationer..."

Tabeller og diagrammer

Efter tryk på "Vis" fremkommer en eller flere tabeller over antal hændelser, som opfylder udvælgelseskriterierne. Oven over tabellen vises to ikoner:

 • Antal tilfælde i alt (data vist i søjlediagram)
 • Incidensrate pr. 100.000 (data vist i kurvediagram)

Begrænsning

Der er grænser for, hvor mange faktorer Statistikbanken kan håndtere i én forespørgsel. Vi anbefaler derfor, at du prøver dig frem. Nedenfor gives nogle eksempler.

Denne tekst blev senest opdateret den 22/04/2009

Eksempler på forespørgsler

Udviklingen i selvmordsraten over tid - fordelt på køn

 • Gå til statistikbanken
 • Vælg "selvmord"
 • Vælg årstal med eksempelvis 5 års interval ved at holde Ctrl-tasten nede, mens de ønskede år markeres med musen (f.eks. 2000, 1995, 1990, o. s. v.)
 • Vælg "kvinder" og "mænd"
 • Tryk på "vis"

Nu vises to tabeller med de valgte år og antallet af selvmord fordelt på køn. Øverst ses to ikoner:

 • Antal tilfælde i alt (data vist i søjlediagram)
 • Incidensrate pr. 100.000 (data vist i kurvediagram)

Ved at klikke på "Antal tilfælde i alt" fremkommer søjlediagram af antal selvmord over tid.

Selvmord, tid, køn, antal

Ved at klikke på "Incidensrate pr. 100.000" fremkommer graf over rateudviklingen.

Selvmord, køn, tid, rate

Udviklingen i selvmordsforsøgsraten for udvalgte år for kvinder - fordelt på aldersgrupper

 • Gå til statistikbanken
 • Vælg "selvmordsforsøg"
 • Vælg de ønskede år (f.eks. 2001, 1999, 1997) ved at holde Ctrl-tasten nede, mens de ønskede år markeres med musen
 • Vælg "kvinder"
 • Vælg "15-19 år" med pilen og hold venstre museknap nede samtidig med at pilen trækkes til bunden af feltet, hvorefter alle aldersgrupper er markeret
 • Tryk på "vis"

Nu vises en tabel med de valgte år og antallet af selvmordsforsøg blandt kvinder fordelt på aldersgrupper. Øverst ses to ikoner:

 • Antal tilfælde i alt (data vist i søjlediagram)
 • Incidensrate pr. 100.000 (data vist i kurvediagram)

Ved at klikke på " Antal tilfælde i alt" fremkommer søjlediagram af antal selvmordsforsøg over tid.

Selvmordsforsøg, kvinder, antal

Ved at klikke på " Incidensrate pr. 100.000" fremkommer graf over rateudviklingen.

Selvmordsforsøg, kvinder, rate

Udviklingen i selvmordsraten over tid - fordelt på udvalgte amter

 • Gå til statistikbanken
 • Vælg "selvmord"
 • Vælg årstal med eksempelvis 2 års interval ved at holde Ctrl-tasten nede, mens de ønskede år markeres med musen (f.eks. 2000, 1998, 1996, o. s. v.)
 • Vælg amter ved at holde Ctrl-tasten nede, mens de ønskede amter markeres (her: Århus, Bornholm, Fyn, København og Storstrøm)
 • Tryk på "vis"

Nu vises en tabel for hvert amt med de valgte år og antallet af selvmord. Øverst ses to ikoner:

 • Antal tilfælde i alt (data vist i søjlediagram)
 • Incidensrate pr. 100.000 (data vist i kurvediagram)

Ved at klikke på "Antal tilfælde i alt" fremkommer søjlediagram af antal selvmord over tid.

Selvmord, amter, antal

Ved at klikke på "Incidensrate pr. 100.000" fremkommer graf over rateudviklingen.

Selvmord, amter, rate

Nu vises ikke flere tabeller.

Denne tekst blev senest opdateret den 22/04/2009
Krisehjælp

Åbningstider

Man-tor 9.00-15.00
Fredag 9.00-12.00
Denne tekst blev senest opdateret den 20/12/2004

Adresse

Center for Selvmordsforskning - Bangs Boder 28-30, st.th - DK-5000 Odense
Telefon +45 6613 8811 - E-mail
Denne tekst blev senest opdateret den 20/12/2004