Link til forsiden.
 - 

Kalender

Her finder du oplysninger om kurser, konferencer, m.v. Tip os venligst om arrangementer.

Site > Registre > Selvmordsforsøg

Register for Selvmordsforsøg

Register for Selvmordsforsøg dækker perioden 1990-2011.

Perioden 1990-2010 indeholder selvmordsforsøg på Fyn med kontakt til et sygehus enten i form af en indlæggelse eller et skadestuebesøg på en somatisk eller psykiatrisk afdeling med kontaktårsag EUW (selvmordshandling).

I 2011 dækkes hele Region Syddanmark. Registret vil løbende udvides så det dækker nationalt. Læs mere om projektet Udvidelse af Register for Selvmordsforsøg.

Registret udarbejdes af Center for Selvmordsforskning på baggrund af skadekort fra skadestuer og journaler fra indlæggelser. Registeret indeholder ca. 10.000 selvmordsforsøg, der er foretaget af ca. 6.000 personer. Mange selvmordsforsøgere har foretaget mere end ét forsøg.

I registeret findes information om de anvendte metoder, dato og klokkeslæt samt bagvedliggende årsager til selvmordsforsøget. Desuden registreres oplysninger om personen, dvs. køn, alder og bopælskommune. Registeret anvendes til udarbejdelse af statistik om selvmordsforsøg og til forskning.

Registret er nærmere beskrevet i en engelsk sproget artikel i Danish Medical Bulletin

Register for Suicide Attempts

I statistikbanken kan du udvælge data fra registrene og få dem vist som tabeller.

Denne tekst blev senest opdateret den 10/01/2014
Krisehjælp

Åbningstider

Man-tor 9.00-15.00
Fredag 9.00-12.00
Denne tekst blev senest opdateret den 20/12/2004

Adresse

Center for Selvmordsforskning - Bangs Boder 28-30, st.th - DK-5000 Odense
Telefon +45 6613 8811 - E-mail
Denne tekst blev senest opdateret den 20/12/2004