Link til forsiden.
 - 

Kalender

Her finder du oplysninger om kurser, konferencer, m.v. Tip os venligst om arrangementer.

Site > Registre > Selvmord

Register for Selvmord

Register for Selvmord dækker perioden 1970-2010 og indeholder alle registrerede selvmord i Danmark.

I forbindelse med et dødsfald udfærdiges en dødsattest. Informationer herfra overføres til Dødsårsagsregisteret, der udarbejdes af Statens Serum Institut - tidl. udgivet af Sundhedsstyrelsen.

Register for Selvmord er et udtræk herfra med de dødsfald, der skyldes selvmord. Registeret indeholder ca. 36.000 selvmord med angivelse af den anvendte metode og dato. Desuden indeholder det oplysninger om personen, dvs. køn, alder, civilstand og bopælsamt. Registeret anvendes til udarbejdelse af statistik om selvmord og til forskning.

I statistikbanken kan du udvælge data (for perioden 1970-2010) fra registrene og få dem vist som tabeller.

Via Statens Serum Instituts hjemmeside kan du finde data om samtlige dødsfald i Danmark. Se mere under dødsårsager.

Denne tekst blev senest opdateret den 21/02/2013
Krisehjælp

Åbningstider

Man-tor 9.00-15.00
Fredag 9.00-12.00
Denne tekst blev senest opdateret den 20/12/2004

Adresse

Center for Selvmordsforskning - Bangs Boder 28-30, st.th - DK-5000 Odense
Telefon +45 6613 8811 - E-mail
Denne tekst blev senest opdateret den 20/12/2004