Link til forsiden.
 - 

Kalender

Her finder du oplysninger om kurser, konferencer, m.v. Tip os venligst om arrangementer.

Site > Registre

Registre

Center for Selvmordsforskning fører to offentlige registre:

Register for Selvmord
Registret føres på baggrund af tal fra Statens Serum Instituts dødsårsagsregister - tidl. udgivet af Sundhedsstyrelsen.
 
Register for Selvmordsforsøg
Center for Selvmordsforskning har siden 1. april 1989 registreret selvmordsforsøg i det gamle Fyns Amt på baggrund af skadekort fra de fynske skadestuer.Tallene fra Fyn kan give et fingerpeg om udviklingstendenser, når det gælder selvmordsforsøg på landsplan, fordi den fynske befolkning kan siges at udgøre et repræsentativt udsnit af den danske befolkning.

I statistikbanken kan du udvælge data fra registrene og få dem vist som tabeller.

Denne tekst blev senest opdateret den 13/04/2010
Krisehjælp

Åbningstider

Man-tor 9.00-15.00
Fredag 9.00-12.00
Denne tekst blev senest opdateret den 20/12/2004

Adresse

Center for Selvmordsforskning - Bangs Boder 28-30, st.th - DK-5000 Odense
Telefon +45 6613 8811 - E-mail
Denne tekst blev senest opdateret den 20/12/2004