Link til forsiden.
 - 

Kalender

Her finder du oplysninger om kurser, konferencer, m.v. Tip os venligst om arrangementer.

Site > Litteratur > Nyere bøger

Nyere bøger

De senere år er der udgivet en del bøger, som omhandler selvmordsadfærd. I det følgende præsenteres nogle af de mest centrale. De fleste af bøgerne vil være relevante for såvel professionelle som pårørende og efterladte.

Denne tekst blev senest opdateret den 24/05/2007
untitled picture

Når Himlen er nær

Forfattere: Elene Fleischer & Gert Jessen

For mange mennesker medfører det at blive ældre, være gammel, syg og døende ofte en altoverskyggende eksistentiel og emotionel ensomhed. Tab og angst for tab fylder derfor meget hos mange ældre, men oftest bliver sådanne tanker og følelser gemt væk og omsluttet af tavshed.

Bogen ser nærmere på, hvordan vi kan forstå og støtte dem, der har mistet deres dyrebareste – hvordan vi kan hjælpe ved at dele det meningsløse, det uforståelige, det angstfremkaldende og det ikke-verbaliserede.

Bogen kan købes via frydenlund.dk. Yderligere information kan fås på hjemmesiden www.ensomhed.info

Denne tekst blev senest opdateret den 17/09/2013
untitled picture

Sebastians Bog -en søns selvmord, en fars sorgarbejde

Forfatter: Bertill Nordahl

Bertill Nordahls søn Sebastian gjorde selvmord i en alder af 32 år. Denne bog beskriver de første 9 måneder af Bertill Nordahls sorgarbejde som far.

Vi citerer fra bogens forord: Hvorfor skrive en bog som denne om et selvmord, er det ikke for privat og personligt? Jo, det er det, og jeg ville aldrig have skrevet en bog som denne, hvis ikke min søn havde gjort selvmord i en alder af 32 år. Denne bog består af mine følelser, overvejelser, refleksioner og tanker efter min søns selvmord.

Jeg håber, at bogen kan bruges i en privat og personlig sammenhæng, i en sorggruppe eller terapeutisk sammenhæng, eller i en undervisningsmæssig sammenhæng.

Information om hvor bogen kan købes findes på Bertill Nordahls hjemmeside under menupunktet Køb

Denne tekst blev senest opdateret den 14/03/2013
Spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser – symptomer, årsager og behandling

Forfattere: Kiib Hecht og Hartvig Schousboe

Spiseforstyrrelser er psykiske sygdomme, hvor forholdet til mad, krop og spisning er så forstyrret, at det går ud over ens sundhed og sociale liv. Man skelner typisk mellem anoreksi, bulimi og tvangsoverspisning, men der findes næsten lige så mange kombinationer af spiseforstyrrelsessymptomer, som der er mennesker med spiseforstyrrelser.

Bogen beskriver forskellige former for behandling til børn, unge og voksne, gravide og personer med autismespektrumforstyrrelser. Bogen henvender sig til fagfolk i psykiatrien, til mennesker, der har en spiseforstyrrelse, og til deres pårørende.

Bogen kan bestilles hos PsykiatriFonden. Få en smagsprøve på bogen her.

Denne tekst blev senest opdateret den 20/11/2012
untitled picture

På kanten af livet - mænd, kriser og selvmordstanker

Forfattere: Bente Hjorth Madsen & Inger Anneberg

Mænd bliver ofte overset, når det drejer sig om hjælp til psykiske problemer. Hvert år er der to til tre gange så mange mænd som kvinder, der tager deres eget liv.

Bogen indeholder interviews med 13 mænd, der alle, på et eller andet tidspunkt i løbet af deres liv, har været igennem en krise eller depression, der har ført til tanker om selvmord. Hensigten med disse interviews er at lade mændene være rollemodeller for andre mænd i håb om, at det vil gøre det lettere for dem, at søge hjælp i tide. Bogen gør det muligt at tage et emne op, som mænd ofte har svært ved at tale om og derfor er bogen også ment som en slags forbrugervejledning til rådgivere, der til dagligt arbejder med mænd i krise.

Mange af teksterne kan også læses på hjemmesiden www.forebygselvmord.dk.

Bogen kan købes hos siesta

Denne tekst blev senest opdateret den 07/02/2012
untitled picture

De der blev tilbage. En portrætbog om efterladte efter selvmord

Forfattere: Birgitte Andersen & Torben Åndahl

I bogen står 30 efterladte efter selvmord frem med hver deres historie og er herved med til at afmystificere og synliggøre de vanskelige følelser, som de lever med og vedvarende forholder sig til.

Hvert år begår 600-700 danskere selvmord. Det er svært at finde mening i den kendsgerning, at en så personlig og individuel beslutning tages af nogenlunde det samme antal mennesker fra år til år. Men det betyder, at der hvert år er mindst 4.000 personer, som oplever, at en nærtstående tager sit eget liv. Det er dem, der blev tilbage, og det er dem, som får stemme i denne bog.

Bogen henvender sig særligt til de, der blev tilbage, og til de, som på anden vis støder ind i problemstillingen, herunder professionelle, som gennem deres arbejde konfronteres med temaet.

Bogen kan købes via www.frydenlund.dk.

Denne tekst blev senest opdateret den 25/05/2011
untitled picture

Frås og faste. Spiseforstyrrelser i klinisk og kulturel belysning

Forfattere: Susanne Lunn et al. Forlag: Dansk Psykologisk Forlag

Spiseforstyrrelser som anoreksi og bulimi har op gennem det 20. århundrede og især inden for de sidste 50 år været et stigende problem i den vestlige verden. Problemet er særlig udbredt blandt unge kvinder, der står på tærsklen til voksenverdenen, og har store omkostninger af såvel psykologisk som fysisk karakter.

I "Frås og Faste" belyses spiseforstyrrelser ud fra et klinisk og kulturelt perspektiv. Det kliniske perspektiv omfatter spørgsmål som diagnostik, sygdomsforståelse og behandling. Da spiseforstyrrelser er blevet forstået og behandlet på mange måder, vil flere teoretiske tilgange og forskellige praksisformer som psykoterapi, kostbehandling, fysioterapi samt eksempler på integreret behandling blive gennemgået.

Det kulturhistoriske perspektiv belyser spørgsmål som: Hvad er det for forhold i den vestlige kultur, der danner grobund for spiseforstyrrelser? Hvordan er kropsforståelsen i det senmoderne samfund? Hvordan omtales spiseforstyrrelser i medierne? Hvordan påvirker det almindelige unge, og hvordan har vores madvaner udviklet sig?

Bogen henvender sig til læger, psykologer og andre, der arbejder med spiseforstyrrelser, til studerende inden for de sundhedsfaglige og humanistiske fag og til læsere, f.eks. patienter og pårørende, der er interesserede i en bred introduktion til området.

Bogen er kan købes via Dansk psykologisk Forlag - www.dpf.dk.

Denne tekst blev senest opdateret den 18/10/2010
untitled picture

Brevet til min datter

Forfatter: Susy Knudsen. Forlag: Zalamanca

"Brevet til min datter" er skrevet Susy Knudsen, hvis 17-årige datter begik selvmord. Til en fest sammen med sine venner, valgte hun at springe ud fra en altan på 5. sal. Bogen startede som en hilsen til datteren, hvor Susy fortæller, hvordan tabet og savnet med ét forvandlede hendes liv til et helvede.

Hvordan hun følte, tænkte og reagerede i mange situationer. Og hvordan hun valgte at se kendsgerningerne i øjnene og tage kampen op i stedet for at slippe taget og forsvinde fra virkeligheden og den smerte, som truede med at tage livet af hende.

Bogen er oplagt i indsatsen for at skabe åbenhed og viden omkring de efterladtes vilkår, og dermed også vilkårene for de efterladtes sociale netværk. Susy Knudsen beskriver fint, hvor forskelligt vi reagerer, og hvor forskelligt sorgen rammer os.

Besøg hjemmesiden Englepigen.dk. Bogen kan købes på www.zalamanca.dk.

Denne tekst blev senest opdateret den 28/04/2010
untitled picture

Lige om lidt

Forfatter: Kirsten Kallesøe. Forlag: PsykInfo, 2009

Kirsten Kallesøe udgiver sin første bog om sine 20 år med spiseforstyrrelse og en lang række andre psykiske diagnoser med alt den drama, smerte, glæde, magtesløshed, vilje, snyd og bedrag, sorg, overlevelse, håb og kærlighed et sådant liv indebærer.

Bogen bringer fokus på en lang række dilemmaer i behandlingsindsatsen og i den sociale indsats. Bogen kan købes på www.ligeomlidt.dk.

Denne tekst blev senest opdateret den 14/12/2009
untitled picture

Selvskadens psykologi

Forfatter: Lotte Rubæk. Forlag: Dansk Psykologisk Forlag, 2009

Denne bog er den første danske bog om selvbeskadigelse, der på et dybere teoretisk plan beskriver de psykologiske mekanismer bag adfærden. Det er bogens ærinde at udbrede en tilbundsgående forståelse for den selvskadende person, og den måde hun agerer i verden på.

Bogen henvender sig til alle, der arbejder med børn, unge eller voksne, der undertiden gør skade på sig selv, samt til studerende indenfor fag som psykologi, pædagogik, medicin og sygepleje. Bogen vil i det hele taget være udbytterig for alle, der ønsker at forstå selvbeskadigelse som et fænomen, der ulykkeligvis udbredes hastigt i tiden, vi lever i lige nu. Bogen kan bestilles hos Dansk Psykologisk Forlag

Denne tekst blev senest opdateret den 28/08/2009
untitled picture

Behandlingsforløb og opfølgningsrutiner for børn og unge med selvmordsforsøg

Behandlingsforløb og opfølgningsrutiner for børn og unge med selvmordsforsøg. Vejledning til sundhedspersonale på sygehusenes børneafdelinger af forfattere: Jette Sørensen, sygeplejerske og Bjørn Clausen, socialrådgiver. Klinik for selvmordstruede børn og unge, Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling Odense Psykiatrien i Region Syddanmark.  

Undersøgelsen, der ligger til grund for denne vejledning viser, at der årlig indlægges ca. 450 børn og unge i alderen 10-15 år med selvmordsforsøg på sygehusenes børneafdelinger i Danmark.

Det er velkendt at et stigende antal børn og unge indlægges efter et selvmordsforsøg. Men hvordan fungerer det i praksis? Og hvordan sikres en kvalificeret og professionel hjælp til disse børn og unge samt deres forældre under en indlæggelse og udskrivelse?

Hvorledes dette imødekommes på de enkelte danske sygehuses børneafdelinger bliver dels opgjort i undersøgelsen, og dels i anbefalingerne der er uddraget af undersøgelsen.

Vejledningen henvender sig især til sygehusenes sundhedspersonale, der i deres daglige arbejde står med sårbare børn og unge og deres familier, efter et selvmordsforsøg. Desuden retter vejledningen sig til administratorer og ledere, der spiller en vigtig rolle når forebyggelse og behandling af selvmordsforsøg skal implementeres og forankres i flere sektorer og organisationer.

Vejledningen er udarbejdet af Klinik for selvmordstruede børn og unge i Odense med støtte fra Socialministeriet, nu Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Vejledningen kan bestilles eller downloades på www.selvmordstruede.dk

Denne tekst blev senest opdateret den 13/08/2013
untitled picture

Skrig og fred - om selvmordsforsøg blandt unge

Forfatter: Per Straarup Søndergaard. Forlag: Turbine, 2008

Bogen kan læses af alle, der ønsker at få indsigt i unges selvmordsadfærd og selvmordsforsøg. Bogen kan desuden indgå i undervisningsforløb, hvor der sættes fokus på vilkårene for børn og unges opvækst og udvikling.

  • indeholder interviews med ni unge, der fortæller om baggrunden for deres selvmordsforsøg. Det er blandt andet belastninger som tidligt voksenliv, mobning, overgreb, ensomhed og psykisk sygdom
  • fortæller hvad de unge har gjort for at bryde den spiral af negative tanker og destruktive handlemønstre, som de har været fanget i.
  • indeholder interviews med fagfolk, der arbejder professionelt med behandling og forebyggelse af selvmordsadfærd.
  • viser at selvmordsforsøg også rammer de pårørende. En forsker og en mor sætter fokus på denne problematik
  • bringer mange faktaoplysninger, som supplerer interviewene. Der er også en omfattende litteraturliste og en oversigt over relevante links.

Bogen kan bestilles hos www.turbineforlaget.dk

Denne tekst blev senest opdateret den 09/02/2009
At skære smerten bort

At skære smerten bort - en bog om cutting og anden selvskadende adfærd

Forfatter: Bo Møhl. Forlag: Psykiatrifonden, 2006

Omkring 15% af alle unge skærer i sig selv eller skader sig selv på andre måder, og tallet synes stigende. Problemet er skjult, for de gør det ikke for at få opmærksomhed eller omsorg, men i et forsøg på at overkomme den indre psykiske smerte. Det er derfor nødvendigt, at forældre, lærere, praktiserende læger og andre, der er i kontakt med unge, kender til problemet og ved, hvordan de skal forholde sig til det.

Bogen henvender sig både til dem, der har kontakt til unge, og til de unge selv, der forsøger at overkomme deres problemer ved at skade sig selv. Bogen giver svar på, hvorfor de gør det, hvordan de gør det, hvorfor det giver tilfredsstillelse, og hvorfor nogle bliver afhængige, og den giver indsigt i den vanskelige behandling og i de komplicerede psykologiske og biologiske mekanismer bag selvskade. Bogen kan bestilles hos PsykiatriFonden.

Denne tekst blev senest opdateret den 08/06/2009

Når unge skader sig selv

untitled picture

Komiteen for Sundhedsoplysning har udgivet den lille bog - NÅR UNGE SKADER SIG SELV - til lærere, pædagoger og andre voksne med kontakt til sårbare unge.

Bogen på 48 sider er skrevet af ph.d., centerleder Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning og formidler viden og handlemuligheder til de voksne, der til dagligt er omgivet af sårbare unge. Bogen indeholder information om:

  • Den sårbare unges forudsætninger og baggrund
  • Signaler på selvskade og/eller selvmordstanker
  • Ideer til støtte af og omsorg for den sårbare unge
  • Redskaber til samtalen med den unge
  • Muligheder og henvisninger til hjælp, der kan hentes udefra

Publikationen kan købes gennem Komiteen for Sundhedsoplysning via hjemmesiden www.sundhedsoplysning.dk eller på tlf.nr: 35 26 54 00.

Denne tekst blev senest opdateret den 09/02/2009
untitled picture

Forebyggelse af ældre mænds selvmord

Forfattere: Jan-Henrik Winsløv, Annette Erlangsen og Elene Fleischer. Center for Registerforskning, Aarhus Universitet, 2005.

Ældre mennesker udgør den aldersgruppe, som har den højeste selvmordsrate. Det er især ældre mænd, som hyppigst begår selvmord. Mens mænd fyldt 75 år eller derover i 2000 havde en selvmordsrate på 52 selvmord per 100.000, havde hele den mandlige befolkning til sammenligning en selvmordsrate på 23 per 100.000.

Generelt udføres ældres selvmordshandlinger med en højere selvmordsintention end yngre menneskers. De ældre benytter typisk voldsommere selvmordsmetoder, som er uden fortrydelsesmuligheder, hvorfor chancerne for overlevelse er små. Forebyggende tiltag over for selvmord blandt de ældste aldersgrupper er derfor særdeles nødvendige.

Rapporten findes på www.geronet.dk

Denne tekst blev senest opdateret den 09/02/2009
Når tavsheden taler

Når tavsheden taler

Forfattere: Elene Fleischer og Gert Jessen, 2004

Når tavsheden taler bygger på en ph.d.afhandling af samme navn og består af en bog og en film, der kan benyttes sammen eller hver for sig.

Materialet beskriver de forskellige aspekter af begrebet tavshed. Det viser, hvordan tavshed fungerer, hvordan den kan forstås og hvilke følelser, den vækker. Bestilling via e-mail:

Denne tekst blev senest opdateret den 09/02/2009
untitled picture

Vurdering og visitation af selvmordstruede - 2. udgave 2007

Vejledningen (nu rådgivning) til sundhedspersonale er udgivet af Sundhedsstyrelsen i 2004. Denne reviderede 2. udgave (2007) tager højde for den nye administrative struktur og er tillige blevet opdateret på en række punkter. Den faglige og lovmæssige baggrund samt referencer er ajourført, og der er tilføjet et kapitel om pårørende og efterladte.

Målet med vejledningen er at opkvalificere sundhedspersonalet identifikation, vurdering og visitation af selvmordstruede - både ved selvmordsforsøg, ved fremsatte selvmordstanker og ved mistanke om selvmordsfare.

Målgruppen for vejledningen er først og fremmest ledelse og personale i de somatiske skadestuer og modtageafdelinger og dernæst personalet i de psykiatriske modtagelser.

Læs mere
Download vejledning
Download tilhørende tjekliste
Denne tekst blev senest opdateret den 09/02/2009
Selvmord blandt gamle mennesker

Selvmord blandt gamle mennesker

Faglig redaktør: Jorit Tellervo. Forlag: Nyt Nordisk, 2004.

Forfattere: Inger Anneberg, Unni Bille-Brahe, Agnete Birktoft, Annette Erlangsen, Elene Fleischer, Hanne Frandsen, Peter Kemp, Sisse Landert, Lene Malmstrøm, Karen Schousboe, Peter Storm, Kate Runge, Jan-Henrik Winsløv

Bogen, der består af cases, artikler og digte, er en antologi med mange illustrationer. Den omhandler et emne, som giver stof til eftertanke og rejser en etisk debat. Bogen er skrevet af mennesker, der i forbindelse med deres profession véd noget om gamle menneskers selvmord. Bestilling gennem Nyt Nordisk Forlag, eller e-mail:

Denne tekst blev senest opdateret den 09/02/2009
Mettes bog

Mettes bog

Denne bog, udgivet af PsykiatriFonden, giver et enestående indblik i en ung kvindes personlige oplevelse af sin depression.

Bogen bygger på Mettes efterladte dagbogsnotater, der sammenholdes med forskellige behandleres journaluddrag, og beretningen kædes sammen af Mettes mor, der ser tilbage på sin datters liv. Hverken forældre, søskende, venner eller studiekammerater aner, hvor syg Mette er, før hun efter en kort indlæggelse på psykiatrisk afdeling begår selvmord og efterlader sig sin 4-årige søn.

Bogen henvender sig til alle, der er i berøring med depression og selvmord og kan forhåbentligt bidrage til, at både familie, venner, kolleger og behandlere bliver bedre til at se symptomerne på en svær depression, så der kan gribes ind i tide. Bogen kan bestilles hos PsykiatriFonden.

Denne tekst blev senest opdateret den 08/06/2009

Når selvmordet truer - livet til debat

Når selvmordet truer

Forfattere: Bente Hjorth Madsen, Merete Nordentoft og Lilian Zøllner. Forlag: Munksgaard, 2003.

Hvert år bliver mange mennesker berørt af egne selvmordstanker eller selvmordsforsøg. Hver gang et selvmord finder sted, er det en tragedie for de efterladte, både familie, venner og de fagfolk, som har været involveret i forløbet.

"Når selvmordet truer - livet til debat" tager udgangpunkt i den professionelle samtale med selvmordstruede mennesker. Det centrale tema er forebyggelse og en stærk overbevisning om, at udvikling og forandring er mulig, selv når selvmordet optræder som den eneste udvej. Bogen henvender sig til fagfolk, men kan læses af alle med interesse for emnet. Læs mere
Denne tekst blev senest opdateret den 08/06/2009

Selvmord - et personlig og samfunnsmessig problem

Selvmord - et personlig og samfunnsmessig problem

Forfattere: Nils Retterstøl, Øivind Ekeberg og Lars Mehlum. Forlag: Gyldendal Akademisk, Norge, 2002.

Bogen giver en indføring i selvmordsproblematikken, fra et kulturhistorisk perspektiv til risikofaktorer, behandlingstiltag og det videre forløb. De forskellige årsagsfaktorer diskuteres, både psykologiske, psykiatriske, sociale og biologiske faktorer.

Bogens fokus er hele tiden på spørgsmålene: Hvad gør vi i dag? Hvad kan vi gøre bedre? Hvordan kan vi forebygge selvmord?

Bogen kan bestilles gennem Gyldendal Akademisk

Denne tekst blev senest opdateret den 09/02/2009
Sorgen ved selvmord

Sorgen ved selvmord

Forfatter: Inger Anneberg. Forlag: Høst, 2002.

Igennem samtaler med en lang række efterladte ved selvmord samt repræsentanter for bl.a. politiet, psykiatrien, præster, selvhjælp og det offentlige gives et nuanceret indblik i de efterladtes situation. Temaerne er bl.a. tavshed og fortielse, skyld, skam og vrede, de modstridende følelser, tro samt hvad skal vi sige til børnene?
Bogen er udsolgt fra forlaget, men et restlager kan købes via www.sorgenvedselvmord.dk
Link til Landsforeningen for efterladte efter selvmord
Denne tekst blev senest opdateret den 08/06/2009

Unge på kanten af livet

Unge på kanten af livet

Forfatter: Bente Hjorth Madsen, Psykiatrien i Århus Amt, 2004.

Center for Selvmordsforebyggelse i Århus har udgivet en lille bog på 42 sider, som handler om unges selvmord. Mange skoleelever - typisk fra 8. og 9. klasser - ringer ofte til centret for at få svar på spørgsmål om, hvad de gør, når selvmord eller forsøg derpå dukker op i deres liv.

Centret beder typisk de unge om at sende spørgsmålene på fax - og det er ud af den store bunke spørgsmål, at centerleder, psykolog Bente Hjorth Madsen giver en række konkrete svar.

Det er blevet en let overskuelig og meget direkte bog, som helt sikkert vil være vigtig, når de unge i de større klasser i opgaver og diskussioner kommer til at tale om liv og død og ikke mindst tankerne om selvmord, når presset er blevet for stort. Download bogen her

Denne tekst blev senest opdateret den 01/09/2009
Krisehjælp

Åbningstider

Man-tor 9.00-15.00
Fredag 9.00-12.00
Denne tekst blev senest opdateret den 20/12/2004

Adresse

Center for Selvmordsforskning - Bangs Boder 28-30, st.th - DK-5000 Odense
Telefon +45 6613 8811 - E-mail
Denne tekst blev senest opdateret den 20/12/2004