Link til forsiden.
 - 

Kalender

Her finder du oplysninger om kurser, konferencer, m.v. Tip os venligst om arrangementer.

Site > Litteratur > Artikler

Artikler

På denne side bringer vi en kort præsentation af relevante artikler fra fagblade.

Vi henviser til følgende tidsskrifter

2013

2010

 • Tandlægebladet bragte artiklen Selvmord blandt tandlæger og læger af Ib Sewerin, docent emeritus, dr.odont. Artiklen er baseret på internationale undersøgelser og nyere danske tal.

2009

 • Refleksion i praksis bragte artiklen Selvmordsdebat, bastanthed og situationsblindhed af Anette Samsø. Artiklen balancerer mellem et filosofisk og et psykiatrisk spændingsfelt i relation til selvmordsproblematikken.
 • Psykolog Nyt bragte artiklen Selvmordsforsøg i familien af Elene Fleischer og Maria Holmgaard Secher. Artiklen er baseret på et nordjysk forsøgsprojekt som henvender sig til pårørende.
 • Videnskab.dk bragte artiklen Mobbeofre har stor selvmordsrisiko af Thomas Nielsen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, AU. Artiklen er baseret på to nye undersøgelser fra henholdsvis Sydkorea og Østrig.
 • Ugeskrift for Læger bragte artiklen "Selvskadende adfærd blandt børn og unge" af Stud.med. Lisa Eilenberg Søgaard, stud.med. Cathrine Lundgaard Christensen & professor Niels Bilenberg Syddansk Universitet, Det børne- og ungdomspsykiatriske Hus. Artiklen omhandler en gennemgang af den seneste litteratur om bevidst selvskadende adfærd.
 • Månedsskrift for almen praksis bragte artiklen "Ensomhed - selvmordets følgesvend" af Ph.d. Elene Fleischer. Artiklen omhandler ensomhedens forskellige former. Link til tidsskriftet
 • Psykolog Nyt bragte to artikler om ældre og selvmordsrisiko af Ph.d. Elene Fleischer. De usynlige gamle og Den professionelle samtale.

2008

 • Psykolog Nyt bragte artiklen Når smerten vender indad. Artiklen omhandler psykologens arbejdsområder.
 • Sygeplejersken bragte i september artiklerne "Hjælp til unge, som har forsøgt at begå selvmord" af Annette Bech Vad, assisterende afdelingssygeplejerske, "Anoreksi - mellem sygdom og identitet" af Conny Abelskov, sygeplejerske, psykoterapeut og cand.pæd samt "Anoretikere dyrker deres sygdom på internettet" af Christina Sommer, journalist. Artiklerne henvender sig til sygeplejersker. Link til tidsskriftet.
 • Nordic Journal of Psychiatri bragte i juli artiklen Testing the Finno-Ugrian Suicide Hypothesis: Geographic variation of elderly suicide rates across Europe af Martin Voracek og Andrej Marusic. Artiklen indeholder en tabel over gennemsnitlige selvmordsrater blandt ældre fra 1970-2002 i 34 Europæiske nationer, deriblandt Danmark.
 • American Journal of Geriatric Psychiatry bragte i marts undersøgelsen Hospital-diagnosed dementia and suicide: a longitudinal study using prospective, nationwide register data af A. Erlangsen. Undersøgelsen er den første landsdækkende undersøgelse af sammenhængen mellem demens og selvmord blandt ældre.
 • Ugeskrift for Læger, bragte d. 11. februar artiklen "Selvmordsadfærd ved somatiske sygdom" af E. og E. Stenager. Artiklen er en oversigtsartikel over viden om selvmordsadfærd ved somatiske lidelser.
 • Dagens Medicin bragte d. 14. januar artiklen Ny samtaleterapi hjælper selvmordstruede af P. Aagaard. Artiklen beskriver en ny form for behandlingsmetode, hvor patienters selvmordtanker accepteres af terapeuten, således at selvmordstankerne kommer til debat.

2007

 • Archives of General Psychiatry bragte i december undersøgelsen High Income, Employment, Postgraduate Education, and Marriage - A Suicidal Cocktail Among Psychiatric Patients af E. Agerbo. Undersøgelsen viser en overraskende og overset sammenhæng mellem social status og selvmordsrisiko blandt psykiatriske patienter
 • Psykolog Nyt bragte i maj artiklen Reaktioner på togselvmord af U. Bille-Brahe, H. Egebo, H. Schiødt og E. Fleischer. Artiklen sammenfatter en aktuel undersøgelse af lokoføreres reaktioner efter en personpåkørsel og betydningen af den hjælp, de får.
 • Ugeskrift for Læger bragte i april artikelen "Depression hos ældre" af Gullmann & Lolk. Artiklen beskriver den geriatriske depression som et af alderdommens store sundhedsproblemer og betoner, at depression hos ældre kan behandles, samt at der er gode muligheder for ældres depressionsprognose. Artiklen forholder sig desuden til den høje selvmordsrate blandt ældre.
 • Ugeskrift for Læger bragte i januar artiklen "Stadig flere unge skader sig selv" af N. Z. Bradsted. Artiklen omtaler de nyeste tal for selvskadende unge, samt de nyeste forebyggelsesmetoder.

2006

 • Ugeskrift for Læger bragte i oktober artiklen "Suicidal adfærd i en klinisk population af 12-17-årige med spiseforstyrrelser" af P. Damsted et al. Artiklen belyser forekomsten af suicidal adfærd og samtidig psykiatrisk lidelse hos børn og unge med spiseforstyrrelser.
 • Nordisk Campbell Center, Socialforskningsinstituttet udarbejdede i maj artiklen "Svag dokumentation for selvmordsforebyggende programmer i skolen". Artiklen konkluderer blandt andet, at der behov for mere og bedre forskning på området for at kunne udlede noget mere sikkert om effekterne af programmerne. Samtidig bør det diskuteres, hvem der bør være målgruppen for selvmordsforebyggende programmer i skolen.
 • Tre artikler om spiseforstyrrelser af projektledere på Center for Selvmordsforskning blev trykt i maj. Læs mere her.
 • Socialrådgiveren bragte i april artiklen "Skærer sig i frustration" af R. Johansen og S.B. Thor. Artiklen har sit primære fokus på det stigende antal unge, som skærer i sig selv. Samtidig rettes der opmærksomhed mod kommunernes rolle i forhold til at håndtere tendensen.

2005

 • Psykolog Nyt bragte i december artiklen Selvmordsadfærd blandt unge med spiseforstyrrelser af projektledere på Center for Selvmordsforskning. Artiklen forholder sig til, at 15-19-årige piger har den højeste forekomst af selvmordsforsøg herhjemme, og at personer med spiseforstyrrelser udgør en særligt sårbar gruppe i den forbindelse.
 • OMSORG - Nordisk tidsskrift for palliativ medisin, nr. 2/2005, 2. årgang bragte artiklen Selvmord, assisteret selvmord og aktiv dødshjælp - hverdagssprogets etiske dimension af Centerleder Lilian Zøllner. Læs mere her
 • Helse bragte i oktober artiklen "Når maden tager magten" af A.P. Rosenthal om anoreksi.
 • Sygeplejersken bragte 4 artikler om selvmord i nr. 8/2005. Artiklerne kan ses af abonnenter. De 4 artikler er: "Selvmord blandt ældre kan nedbringes", "Når patienten tager sit eget liv", "Fravalgt" og "Sygeplejersken skal tale med selvmordstruede. Link til tidsskriftet.
 • FOA-bladet bragte i april to artikler af I. Anneberg: "Det kræver tid at bryde tabuer" og "Lyt til de vredladne, gamle mænd".
 • British Journal of Cancer offentliggjorde en undersøgelse, lavet af danske kræftforskere. Læs artiklen her
 • Social Kritik bragte i februar artiklen Sociale relationers betydning for børn og unges trivsel.
 • Helse bragte artiklen "Når gamle vil begår selvmord" af I. Anneberg. Artiklen forholder sig til viden og holdninger til ældres selvmord. Artiklen blev publiceret i Helse, nr. 2, 2005.

2004

 • Ugeskrift for Læger bragte i december artiklen "Udvikling i selvmordshyppigheden for patienter med skizofreni fra 1981 til 1997" af M. Nordentoft. Artiklen beskriver hvorledes befolkningsgrupper responderer på selvmordsforebyggende indsatser. Læs mere her.
 • Journalisten bragte i november artiklen Selvmord smitter af I. Anneberg. Artiklen omhandler mediernes omtale af selvmord.
Denne tekst blev senest opdateret den 24/01/2013
Krisehjælp

Åbningstider

Man-tor 9.00-15.00
Fredag 9.00-12.00
Denne tekst blev senest opdateret den 20/12/2004

Adresse

Center for Selvmordsforskning - Bangs Boder 28-30, st.th - DK-5000 Odense
Telefon +45 6613 8811 - E-mail
Denne tekst blev senest opdateret den 20/12/2004