Link til forsiden.
 - 

Kalender

Her finder du oplysninger om kurser, konferencer, m.v. Tip os venligst om arrangementer.

Site > Litteratur > Andre udgivelser

Andre udgivelser

Grundlaget for de seneste års selvmordsforebyggende arbejde i Danmark er Sundhedsstyrelsens udgivelser "Forslag til handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i Danmark" og tilhørende bilagsdel (de første to dokumenter i højre spalte).

Referencegruppens udgivelser

Alle øvrige dokumenter på denne side er udgivet med støtte af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold efter indstilling fra Referencegruppen til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord. Det drejer sig om følgende:

Vurdering og visitation af selvmordstruede

Vejledning, hvis mål er at opkvalificere sundhedspersonalets identifikation, vurdering og visitation af selvmordstruede.

Tjekliste

Til ovennævnte vejledning er udarbejdet en 2-sidet tjekliste, der opsummerer vejledningens indhold.

Selvmordsforebyggelse i perspektiv

Konferencerapport fra national konference om selvmordsforebyggelse 2004. Her præsenteres gode eksempler på, hvordan selvmordsforebyggelse kan gribes an i praksis.

Evaluering af modelprojekter

Omfattende rapport over den tværgående evaluering af 27 gennemførte modelprojekter vedrørende forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg.

Lad det gro

Lille publikation, der præsenterer en række fremadrettede perspektiver og anbefalinger for det selvmordsforebyggende arbejde i Danmark - på baggrund af 27 modelprojekter om selvmordsforebyggelse.

Misbrug og selvmordsforebyggelse

Rapporten, der formidler indlæg og drøftelser fra konference afholdt i oktober 2003, henvender sig til fagpersoner og frivillige med klientkontakt til misbrugere i afrusning, ambulant behandling, m.v.

Færre selvmordsforsøg og selvmord

Rapporten gengiver indlæg fra en konference, som Referencegruppen til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord afholdt i 1999. Formålet med konferencen var bl.a. at præsentere og drøfte Forslag til handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord og dens opfølgning.

Læs også

Referencegruppens nyhedsbreve

Denne tekst blev senest opdateret den 13/08/2013
Krisehjælp

Åbningstider

Man-tor 9.00-15.00
Fredag 9.00-12.00
Denne tekst blev senest opdateret den 20/12/2004

Adresse

Center for Selvmordsforskning - Bangs Boder 28-30, st.th - DK-5000 Odense
Telefon +45 6613 8811 - E-mail
Denne tekst blev senest opdateret den 20/12/2004