Link til forsiden.
 - 

Kalender

Her finder du oplysninger om kurser, konferencer, m.v. Tip os venligst om arrangementer.

Site > Forskning og projekter > SAYLE - Unges selvskadende adfærd

SAYLE - Undersøgelse af unges selvskadende adfærd - igangværende

SAYLE - Saving Young Lives Everywhere

Baggrund

Der findes ikke i Danmark et opdateret register over unges selvskadende adfærd. Med det foreliggende forskningsprojekt er det hensigten at skabe en sammenhæng mellem eksisterende viden fra registre og forskningsresultater og ny viden for derved bedre at kunne målrette forebyggende tiltag.

Alle landets folkeskoler samt en lang række uddannelsesinstitutioner er blevet inviteret til at deltage i en undersøgelse om unges selvskadende adfærd.

Formål

Projektets formål er at afdække, analysere og beskrive unges tanker om selvmord/selvskade samt selvskadende adfærd. Projektet giver de personalegrupper, som omgiver de unge i dagligdagen, opdateret viden med henblik på at hindre, at alvorlige tanker om selvskade bliver til adfærd.

Metode

Projektet gennemføres via et web-baseret elektronisk spørgeskema, som er bygget op omkring temaer som selvskadende adfærd, selvmordstanker, værdier, sårbarhed etc. Spørgeskemaet besvares på den enkelte skole, og data bearbejdes derefter på Center for Selvmordsforskning.

Projektet gennemføres på de skoler, som har givet tilsagn om at medvirke. De deltagende skoler får efterfølgende tilsendt en konkret tilbagemelding med oplysninger om, hvor mange af de deltagende elever på netop deres skole, der har en selvskadende adfærd.

Status

Igangværende. Projektet er koblet sammen med SAYLE

Resultater fra den enkelte skole formidles direkte til skolen. Landsdækkende resultater formidles løbende via nyhedsbreve, rapporter, hjemmeside samt præsentationer på konferencer og seminarer.

Støttet af

Projektet er finansieret af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Kontaktperson

Ph.d. Lillian Zøllner, tlf. 66 13 88 11, e-mail:

Denne tekst blev senest opdateret den 21/01/2014
Krisehjælp

Åbningstider

Man-tor 9.00-15.00
Fredag 9.00-12.00
Denne tekst blev senest opdateret den 20/12/2004

Adresse

Center for Selvmordsforskning - Bangs Boder 28-30, st.th - DK-5000 Odense
Telefon +45 6613 8811 - E-mail
Denne tekst blev senest opdateret den 20/12/2004