Link til forsiden.
 - 

Kalender

Her finder du oplysninger om kurser, konferencer, m.v. Tip os venligst om arrangementer.

Site > Forskning og projekter > Præsters forebyggelse af selvmordsadfærd

Præsters forebyggelse af selvmordsadfærd blandt sårbare og udsatte grupper

Baggrund

En tidligere undersøgelse har vist, at præster er den faggruppe, som har mindst viden om selvmordsadfærd, og som udtrykker, at de ved møde med selvmordstruede mennesker oplever stor usikkerhed og godt vil blive bedre til at håndtere og forhindre selvmordstanker og –adfærd.

Formål

Præster har i kraft af deres arbejde som sognepræster, hospitals- og hospicepræster, gadepræster, feltpræster, og fængselspræster tæt kontakt til de mennesker, som er i stor risiko for selvmordsadfærd. Især unge, ældre, efterladte, fysisk og psykisk syge, hjemvendte danske soldater og indsatte i fængsler er udsatte.

Præsternes uddannelse

Første skridt bliver at indsamle ny viden om præsters holdninger til selvmordsadfærd. Resultaterne og de mange etiske overvejelser og problemer, som er knyttet til spørgsmål om selvmord, vil indgå i kommende præsters uddannelsesforløb, i efteruddannelser, sjælesorg og samtaler med mennesker i mange forskellige livssituationer samt i den kollegiale vejledning.

Hvilke etiske problemer er til stede?

Der er en lang række etiske problemer forbundet med selvmordsadfærd. De etiske problemer drejer sig bl.a. om retten til at dø/pligten til at leve samt om synd, skyld og skam. Projektet kan bidrage til, at etiske problemer i forbindelse med selvmordstanker og –adfærd bliver debatteret blandt biskopper, provster og præster med henblik på at forebygge selvmordstanker og adfærd blandt sårbare og udsatte mennesker.

Metode

Spørgeskema- og interviewundersøgelse.

Status

Igangsat. Forventes afsluttet i foråret 2017.

Støttet af

Projektet er finansieret af VELUX FONDEN.

VELUX FONDEN er en almennyttig fond stiftet af Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a. VELUX og andre firmaer i VKR Gruppen. I 2013 uddelte VELUX FONDEN 240 mio. kr. til almennyttige formål.

Kontaktperson

Centerleder Lilian Zøllner på tlf. 66 13 88 11 eller e-mail , Akademisk medarbejder Agnieszka Konieczna på tlf. 63 11 21 92 eller på e-mail eller Akademisk medarbejder Lasse Mortensen på tlf. 63 11 21 90 eller på e-mail .

Denne tekst blev senest opdateret den 27/03/2014
Krisehjælp

Åbningstider

Man-tor 9.00-15.00
Fredag 9.00-12.00
Denne tekst blev senest opdateret den 20/12/2004

Adresse

Center for Selvmordsforskning - Bangs Boder 28-30, st.th - DK-5000 Odense
Telefon +45 6613 8811 - E-mail
Denne tekst blev senest opdateret den 20/12/2004