Link til forsiden.
 - 

Kalender

Her finder du oplysninger om kurser, konferencer, m.v. Tip os venligst om arrangementer.

Site > Presserum > Mediepris

Werther-prisen

Baggrund

Videnskabelige undersøgelser bekræfter, at uheldig omtale af selvmord og selvmordsforsøg kan føre til en stigning i antallet af selvmord. En ny pris, Werther-prisen, skal derfor være med til at sætte fokus på mediernes omtale af selvmord. Ideen til en mediepris for at forebygge selvmord stammer fra Belgien, hvor man indstiftede en lignende pris i 2003.

Den unge Werther

Werther-prisen har fået sit navn efter hovedpersonen i Goethes roman fra 1774, "Den unge Werthers lidelser", som ender med at begå selvmord. Da bogen udkom, medførte den en regulær bølge af selvmord i såvel Tyskland som det øvrige Europa, hvor unge mænd der identificerede sig med Werther tog sig af dage ved at benytte samme metode. Fænomenet beskrives i fagkredse som "Werther-effekten". Prisens navn skal derfor minde om, at selve formålet med prisen er at lære af historien og bl.a. undgå at omtale selvmord og selvmordsforsøg på en måde, som kan være med til at øge antallet af selvmord.

Formålet med prisen

Werther-prisen gives til mediearbejdere, som gennem deres virke har belyst selvmordsproblematikken på en etisk og oplysende måde over for offentligheden.

Formålet med prisen er at fremme en etisk forsvarlig formidling af selvmordsproblematikken i de danske medier, herunder at:
 • forebygge gennem information
 • undgå tabuisering
 • tage hensyn til og beskytte de efterladte
 • oplyse om mulighed for hjælp og behandling for selvmordstruede og efterladte

Formålet og dermed også retningslinierne for tildeling af prisen ligger i forlængelse af WHO's anbefalinger.

Om prisen

Prisen er på kr. 10.000, og bliver uddelt én gang om året på Verdensdag for selvmordsforebyggelse, World Suicide Prevention Day, den 10. september.

Indstilling af kandidater

Enhver kan indstille en kandidat til prisen. Hvis man ønsker at indstille en kandidat, skal man opfylde følgende betingelser:
 • Indstillinger skal sendes skriftligt til Center for Selvmordsforskning
 • Der skal være tale om en motiveret indstilling på maks. 1 A4 ark vedlagt eksempler på eller henvisning til kandidatens arbejde
 • Kandidaten skal selv kunne acceptere indstillingen

Ved udvælgelse af årets modtager af prisen, vil der blive lagt vægt på, i hvor høj grad kandidaten lever op til formålet med prisen.

Werther-prisen 2014

Årets Werther-pris går til sportsjournalist ved Jyllands-Posten Dan Philipsen for artikelserien om fodboldspilleren Thomas Augustinussen og hans oplevelse af faderen selvmord som blev trykt i Jyllandsposten i april 2014.

Werther-prisen 2013

Filminstruktøren og skuespiller Lotte Andersen modtog Werther-prisen for TV-dokumentaren, Den sidste udvej – beretninger om overlevelse. Dokumentaren sætter fokus på, hvad det er, der gør, at nogle mister livslysten og ser døden som den eneste udvej? Og hvad er det for øjeblikke, som alligevel gør livet værd at leve for en, der ellers er fast besluttet på at dø? Dokumentaren kan se på www.filmstriben.dk.

Werther-prisen 2012

Poul Emil Nørlund blev året modtager af Werther-prisen for undgomsprogrammet "Anne Mette ville dø", som blev sendt i TVÆRS på P3. I programmet fortæller Anne Mette om sine mange selvmordsforsøg og man får indsigt i en ung piges følelsesliv. Derudover giver en ekspert en kort oversigt over fakta angående selvmordsforsøg. Endelig henviser hjemmesiden til flere selvmordsforebyggende tiltag. Programmet kan genhøres på TVÆRS hjemmeside.

Werther-prisen 2011

Årets Werther-pris går til psykolog Birgitte Andersen og fotograf Torben Åndahl, der har lavet bogen "De der blev tilbage. En portrætbog om efterladte efter selvmord." I bogen står 30 efterladte efter selvmord frem med hver deres historie og er herved med til at afmystificere og synliggøre de vanskelige følelser, som de lever med og vedvarende forholder sig til. Det er en bog, der vil skabe eftertanke og åbenhed, og som vil være en trøst for og anerkendelse af mange, mange menneskers situation som efterladte, hedder det blandt andet i priskomiteens indstilling.

Werther-prisen 2009

Bente Hjorth Madsen blev årets modtager af Werther-prisen for sine evner til at formidle sin store viden og indsigt i selvmordsproblematikken og synliggøre gruppen af selvmordstruede, blandt andet med udgivelsen af bogen, "Når selvmordet truer", og ikke mindst for hjemmesiden www.forebygselvmord.dk, der er udviklet i samarbejde med en tidligere prisvinder, Inger Anneberg.

Werther-prisen 2008

Cecilie Elmose Warnich og Cecilia Sejer blev årets modtagere af Werther-prisen for deres DR radio-dokumentar En 15-årig skal jo ikke dø. På nænsom men hudløs facon skildrer radioudsendelsen det ufattelige tab, et forældrepar sidder tilbage med efter deres barns selvmord. Det lykkes på forbilledlig vis de to tilrettelæggere at viderebringe forældrenes sorg, tanker og bestræbelser på at leve videre som en hel familie med to tilbageblevne børn. Prisoverrækkelsen finder sted på Verdendag for selvmordsforebyggelse, World Suicide Prevention Day, d. 10. september, kl. 15.30 i Valby. Prisen overrækkes af tidligere kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen.

Werther-prisen 2007

Tommy Byrne, Fyens Stiftstidende, modtog Werther-prisen 2007 for hans artikelserie om sorgen og fortvivlelsen hos efterladte til personer, som har begået selvmord. Tommy Byrne fik prisen overrakt af tidligere kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen i forbindelse med Verdensdag for selvmordsforebyggelse d. 10. september 2007. Prisoverrækkelsen fandt sted i forbindelse med en faglig konference, hvor temaet var ældre og selvmordsforebyggelse.

Werther-prisen 2006

DR Undervisning blev modtager af Werther-prisen 2006 for temaudsendelserne Det gælder livet om selvmord og selvmordsforebyggelse. Ansvarshavende redaktør Thorkild Nyholm fik prisen overrakt af folketingsmedlem Elsebeth Gerner Nielsen i forbindelse med Verdensdag for selvmordsforebyggelse d. 7. september 2006. Prisoverrækkelsen fandt sted i forbindelse med en faglig konference om selvmordsforebyggelse arrangeret af PsykiatriFonden, WHO og Foreningen for Uddannelse og Forskning i Selvmordsadfærd.

Werther-prisen 2005

Freelancejournalist Inger Anneberg, a4media, blev den første modtager af den nyindstiftede Werther-pris i 2005.

Arbejdsgruppe/priskomité

 • Merete Nordentoft, Foreningen for Uddannelse og Forskning i Selvmordsadfærd
 • Anja Thomsen, tidligere medlem af Landsforeningen for efterladte efter selvmord
 • Per Roholt, Dansk Journalistforbund
 • Trine Banke d'Andrade, Center for Selvmordsforskning
Denne tekst blev senest opdateret den 11/06/2013
Krisehjælp

Åbningstider

Man-tor 9.00-15.00
Fredag 9.00-12.00
Denne tekst blev senest opdateret den 20/12/2004

Adresse

Center for Selvmordsforskning - Bangs Boder 28-30, st.th - DK-5000 Odense
Telefon +45 6613 8811 - E-mail
Denne tekst blev senest opdateret den 20/12/2004