Link til forsiden.
 - 

Kalender

Her finder du oplysninger om kurser, konferencer, m.v. Tip os venligst om arrangementer.

Site > Presserum

Presse

Center for Selvmordsforskning, som er landsdækkende, forsker i årsager til selvmord og selvmordsforsøg, registrerer selvmord og selvmordsforsøg samt samler, koordinerer og formidler viden om selvmordsadfærd med henblik på forebyggelse.

Centret fører to offentlige registre: Register for Selvmord, som er landsdækkende og føres på baggrund af tal fra Statens Serum Instituts dødsårsagsregister, samt Register for Selvmordsforsøg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i 2012 givet centret tilladelse til indsamling af data for selvmordsforsøg på landsplan, og centret har påbegyndt udvidelsen af indsamlingsområdet, således at de indsamlede data for 2011 stammer fra alle sygehusene i Region Syddanmark.

Vi vil gerne

Center for Selvmordsforskning udtaler sig gerne om emner, der falder inden for vores forskningsområder, og kan derudover være behjælpelig med at formidle forskningsbaseret viden om køn, alder, metode samt omstændigheder (udløsende og bagvedliggende faktorer).

Vi kan ikke

Centret kan derimod ikke være behjælpelig med at:

  • skabe kontakt til selvskadere, selvmordstruede eller pårørende
  • udtale sig om specifikke sager
  • give interviews til elever eller studerende

Center for Selvmordsforskning indgår med en række forskningsprojekter i et større nationalt og internationalt tværvidenskabeligt forskningsnetværk. Centrets forskning retter sig især mod de grupper, hvor der er en høj selvmordsrisiko. Formidlingen af resultater og de forskningsbaserede tiltag til forebyggelse retter sig især mod personalegrupper, som arbejder med mennesker med høj risiko for selvmordsadfærd.

Centret har eksisteret siden 1989, og blev etableret som en selvejende institution under Socialministeriet, nu Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold i 1999. Centret finansieres af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Herudover søger centret løbende eksterne bevillinger til forskellige forsknings- og forebyggelsesprojekter.

Centret udsender Nyhedsbreve og Infomails til alle interesserede. Man kan tilmelde sig her

Denne tekst blev senest opdateret den 13/08/2013
Krisehjælp

Åbningstider

Man-tor 9.00-15.00
Fredag 9.00-12.00
Denne tekst blev senest opdateret den 20/12/2004

Adresse

Center for Selvmordsforskning - Bangs Boder 28-30, st.th - DK-5000 Odense
Telefon +45 6613 8811 - E-mail
Denne tekst blev senest opdateret den 20/12/2004