Link til forsiden.
 - 

Kalender

Her finder du oplysninger om kurser, konferencer, m.v. Tip os venligst om arrangementer.

Site > Nyheder > Nyhedsarkiv

Udviklingen i antallet af selvmord

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

I Straffelovrådets betænkning nr. 1462/2005 behandles spørgsmålet om, hvorvidt generelle opfordringer til selvmord m.v. bør kriminaliseres. Straffelovrådet har i den forbindelse modtaget udtalelser om retstilstanden i forskellige lande samt en redegørelse fra Center for Selvmordsforskning om selvmordsforsøg og selvmord i Danmark set i lyset af brug af internet.

Læs udtalelsen "Udviklingen i antallet af selvmord" af statistiker Børge Jensen og centerleder Lilian Zøllner her:

Denne tekst blev senest opdateret den 31/07/2008
Krisehjælp

Åbningstider

Man-tor 9.00-15.00
Fredag 9.00-12.00
Denne tekst blev senest opdateret den 20/12/2004

Adresse

Center for Selvmordsforskning - Bangs Boder 28-30, st.th - DK-5000 Odense
Telefon +45 6613 8811 - E-mail
Denne tekst blev senest opdateret den 20/12/2004