Link til forsiden.
 - 

Kalender

Her finder du oplysninger om kurser, konferencer, m.v. Tip os venligst om arrangementer.

Site > Nyheder > Nyhedsarkiv

Udvikling i selvmordshyppigheden for patienter med skizofreni

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Merete Nordentoft har publiceret en artikel i Ugeskrift for Læger, 6. dec. 2004 (166/50), som er et registerstudie, der undersøger forekomsten af selvmord blandt patienter med skizofreni.

Danmark har gennem de sidste 20 år oplevet en halvering i selvmordsraten. Der er pt. begrænset viden om, hvad der har forårsaget faldet. Studiet analyserer, om ændringen i selvmordsraten blandt skizofrene har udvist samme tilbøjelighed som for de ikke-psykisksyge. Konklusionen er at faldet i selvmordsraten blandt de skizofrene på mange måder ligner faldet blandt de ikke-psykisksyge. Der angives to mulige forklaringer på dette .

  1. Enten at skizofrene responderer på samme måde som de ikke-psykisksyge, på den brede selvmordsforebyggelse der er sket op gennem 90'erne
  2. eller at de skizofrene har fået bedre adgang til behandling og støtte.

Artiklen har sin berettigelse, da mere detaljeret viden om hvorledes befolkningsgrupper responderer på selvmordsforebyggende indsatser, samt om ændringen i selvmordsraten kan tilskrives bestemte befolkningsgrupper, sætter os i bedre stand til at designe og implementere selvmordsforebyggende indsatser.

Denne tekst blev senest opdateret den 12/01/2010
Krisehjælp

Åbningstider

Man-tor 9.00-15.00
Fredag 9.00-12.00
Denne tekst blev senest opdateret den 20/12/2004

Adresse

Center for Selvmordsforskning - Bangs Boder 28-30, st.th - DK-5000 Odense
Telefon +45 6613 8811 - E-mail
Denne tekst blev senest opdateret den 20/12/2004