Link til forsiden.
 - 

Kalender

Her finder du oplysninger om kurser, konferencer, m.v. Tip os venligst om arrangementer.

Site > Nyheder > Nyhedsarkiv

Ny rapport: Selvmordtanker og selvmordsadfærd blandt unge indsatte

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Center for Selvmordsforskning har netop udgivet rapporten Selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt unge indsatte.

Kriminalforsorgen oplyser, at de indsatte i Kriminalforsorgens institutioner hører til højrisikogrupper for selvmord. Gennem de seneste ti år har gennemsnitsantallet af gennemførte selvmord været fem om året.

Den foreliggende rapport omhandler unge i Statsfængslet Ringe. Fokus er rettet mod hvad der beskytter og belaster unge indsatte mod selvmordstanker og -adfærd. Projektet er gennemført som en interviewundersøgelse blandt de unge, som ønsker at deltage i forskningsprojektet.

Rapporten foreligger som white-paper og kan downloades gratis. Rapporten kan endnu ikke bestilles.

Rapporten indgår i projektet Støtte til forskning i belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd og anden selvskadende adfærd blandt grupper, hvor selvmordsrisikoen er høj.

Denne tekst blev senest opdateret den 17/09/2013
Krisehjælp

Åbningstider

Man-tor 9.00-15.00
Fredag 9.00-12.00
Denne tekst blev senest opdateret den 20/12/2004

Adresse

Center for Selvmordsforskning - Bangs Boder 28-30, st.th - DK-5000 Odense
Telefon +45 6613 8811 - E-mail
Denne tekst blev senest opdateret den 20/12/2004