Link til forsiden.
 - 

Kalender

Her finder du oplysninger om kurser, konferencer, m.v. Tip os venligst om arrangementer.

Site > Nyheder > Nyhedsarkiv

Igangsættelse af SAYLE

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

SAYLE - Saving Young Lives Everywhere

Center for Selvmordsforskning har iværksat SAYLE, som er et forsknings- og forebyggelsesprojekt, der sigter mod gruppen af unge i de videregående ungdomsuddannelser. Projektets formål er at afdække, analysere og beskrive 16-19-årige unges tanker om selvmord/selvskade samt selvkadende adfærd og på den baggrund igangsætte forskningsbaseret forebyggelse rettet mod den unge selv.

SAYLE - fase 1

I disse dage er spørgeskemaer sendt ud til de gymnasiale uddannelsesinstitutioner i Fyns Amt. Spørgeskemaerne, rettet mod de unge, skal afdække forhold som sårbarhed, selvskade, tanker om selvskade, selvmutilation, spiseforstyrrelser og værdier.

Travellersforløb som tilbud til de unge

Næste fase består i analyse af besvarelserne, hvorved unge som mistrives og/eller skader sig selv kan identificeres. De unge tilbydes hernæst deltagelse i interventionsprogrammet Travellers, som kan være med til at understøtte de unge mennesker i at udvikle og tilegne sig redskaber til at overkomme vanskeligheder i teenageårene. Travellers er ikke et terapeutisk forløb men et forløb, der fokuserer på at fremme den mentale sundhedstilstand og trivsel.

Projektet er støttet af Socialministeriet, nu Social- og Integrationsministeriet.

Yderligere informationer om SAYLE

Læs om centrets to Travellers-projekter

Denne tekst blev senest opdateret den 04/10/2011
Krisehjælp

Åbningstider

Man-tor 9.00-15.00
Fredag 9.00-12.00
Denne tekst blev senest opdateret den 20/12/2004

Adresse

Center for Selvmordsforskning - Bangs Boder 28-30, st.th - DK-5000 Odense
Telefon +45 6613 8811 - E-mail
Denne tekst blev senest opdateret den 20/12/2004