Link til forsiden.
 - 

Kalender

Her finder du oplysninger om kurser, konferencer, m.v. Tip os venligst om arrangementer.

Site > Forebyggelse > Konferencer

Konferencer

2014

Center for Selvmordsforskning afholdt seminaret Pligt til at leve? Ret til at dø?

2012

Center for Selvmordsforskning afholdt den nationale konference Belastende og beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt tidligere udsendte danske soldater

2009

Center for Selvmordsforskning afholdt konferencen Forskningsbaseret sundhedsfremme for sårbare unge - en udfordring for kommunen.

2008

Center for Selvmordsforksning afholdt konferencen Sårbare unge - Forskningsresultater, forebyggelse og fremtidsperspektiver.

2006

Med støtte fra Socialministeriet, nu Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har Center for Selvmordsforskning udgivet Kommunepakken - Selvmordsforebyggelse blandt ældre. Udgivelsen blev afsluttet og offentliggjort med en konference d. 7. november 2006.

2005

I 2001 tog Referencegruppen til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord initiativ til afholdelse af årsmøde for dansk selvmordsforskning.

En arbejdsgruppe under Center for Selvmordsforskning planlagde det 1. årsmøde for dansk selvmordsforskning, og centret har siden haft ansvaret for afholdelse af i alt 4 årsmøder med hver deres fokus. Fra 2005 afløses årsmøderne af nationale konferencer om selvmordsforebyggelse.

Denne tekst blev senest opdateret den 13/08/2013
Krisehjælp

Åbningstider

Man-tor 9.00-15.00
Fredag 9.00-12.00
Denne tekst blev senest opdateret den 20/12/2004

Adresse

Center for Selvmordsforskning - Bangs Boder 28-30, st.th - DK-5000 Odense
Telefon +45 6613 8811 - E-mail
Denne tekst blev senest opdateret den 20/12/2004